Tag Archives: dry

Litratong Pinoy: Tuyo (Dry)Tuyo (Dry). Mga tuyong dahon ang pakay ng partner ko kung bakit naka-pose siya na animo isang hardinero sa halamanan na nasa harap ng aming bahay. Masyado lang matinik ang halaman kaya hindi niya nakuha ang lahat ng tuyong dahon nito. Magandang tingnan ang halamanan na malinis. Sumasalamin kasi ito sa personalidad ng taong nag-aalaga sa kanila.
Pasyal kayo sa Litratong Pinoy para makita ang iba pang lahok ngayong Huwebes.