Happy Dad’s Day

For lack of an updated photo to celebrate Father’s Day, I’m sharing this graduation picture of Kyle with his Dad.

Konting panahon na lang hon, makakapag-retire ka na rin from work. Naitaguyod mo na ang panganay natin, si Kyle na lang ang ika nga ay igagapang para makatapos ng pag-aaral. Kaya natin ‘to, hon. Salamat sa pagiging responsableng ama sa dalawang anak natin at katuwang ng buhay ko.

Happy Father’s Day! We love you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *