Litratong Pinoy: Pagmamahal (love)

Sa unang tingin mukhang kamay ng isang santo ang hawak hawak ng babae sa larawan, subalit ito ay labi (remains) ng isang lalaking kaanak niya na pinaniniwalaang “nagmimilagro”. Nanatiling buo ang katawan nito sa kabila ng mahigit sa 30 taon na pagkakahimlay nito. Sobra ang pagmahal nila sa namayapa kaya hindi rin nila maipalibing.

Tanda nga ba ito ng pagmamahal? Ano sa palagay mo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *