Tag Archives: Dito lang

Litratong Pinoy: Dito Lang at Kandado

Maganda Huwebes muli mga ka-LP! Dalawa ang lahok ko ngayon dahil hindi ako nakasali noong nakaraang Linggo para sa temang ‘Dito Lang’.
Dito lang (only here) sa maliit na librong ito mababasa ang ilan sa mga istorya ng mga taong namumuhay na may HIV/AIDS (People living with HIV/AIDS). Kabilang na rito ang ilan sa tinagalog na bersyon ng artikulo na sinulat ng inyong lingkod para sa People’s Tonight. Mahalaga na maipakalat ang tamang impormasyon tungkol sa HIV/AIDS.

Inilathala ng Positive Action Foundation Philippines Incorporated (PAFPI) at ng Ford Foundation. Published by PAFPI and Ford Foundation.

Kopya ko galing kay Joshua Formentera, President at Executive Director ng PAFPI. Siya ay isa sa mga indibidwal na positibo sa HIV ang nagpaunlak ng interbyu para sa People’s Tonight. Copy of the book given by Joshua Formentera. He is one of the HIV positive individuals who granted an interview with People’s Tonight.


Isa ang storya ni Joshua sa mga nalathala sa librong ito na unang lumabas sa People’s Tonight. One of the stories written here belongs to Joshua. It was initially published by Tonight.

Kandado (lock)

Kandado ito ng bisikleta ng aking asawa. Binili niya ito para pangalagaan ang bisikleta sa posibleng pagkawala. Napansin niya ang agiw nito? Matagal na kasing hindi ginagamit kaya nagkaganon.

This is a lock for my husband’s bike. He bought this to protect the bike from being stolen. Did you notice the cobweb? It was left unused for a long time that’s why.

Bisitahin ang Litratong Pinoy para sa iba pang lahok.