Tag Archives: new year’s resolution

Keeping up with her NY’s resolution

litratong-pinoy

My daughter wrote this New Year’s resolution when she was in high school. It talks about school and studying hard, and a promise to be an obedient daughter always. As a parent, I’m glad that she’s keeping up with her promise to do her best in school and we have no problem with her as a daughter. She is a sophomore at FEU Tech.

Litratong Pinoy: Tapos (end)

Sa pagtatapos ng taon, kagaya ka rin ba ng karamihan na gumagawa ng New Year’s Resolution o tseklist ng mga pangako o plano mong gagawin o gustong mong baguhin sa takbo ng iyong pamumuhay sa bagong taon?

May mga ilang resolution ako noong isang taon ang natupad pero ang karamihan ay nanatiling plano pa rin.

Madalas na ipagawa sa mga mag-aaral ang New Year’s Resolution. Isa ito sa una nilang asignatura pagbalik nila sa paaralan pagkatapos ng Christmas vacation.

Natutuwa naman ako dahil natupad ng aking anak ang mga isinulat niya noong nakarang taon. Nagsikap siya sa pag-aaral at pagkatapos ng taon (school year) mataas ang nakuha niyang grado.