Category Archives: Memes

Mommy Moments: Khalil’s nth haircut

My son usually sports a semi-bald hairdo when he was younger. We keep it short because he is prone to prickly heat especially during summer. But since he’s already nine years old, he chooses his own hairstyle. His Dad usually accompanies him to the Barber Shop.

Other interesting Mommy Moments are found here.

Litratong Pinoy # 4: Alam Mo Ba?Alam mo ba na bukod sa pagiging makasaysayan ng Corregidor Island sa Bataan, nababalot din ng hiwaga ang ilang bahagi ng pulong ito partikular na ang Malinta Tunnel. Marami ang nagsasabi na may mga kaluluwang patuloy na nanahan sa loob nito.

Kuha ang mga larawang ito sa nang kami ay maimbitahang mamasyal sa Corregidor noong May 2006.

Ang tunnel na ito ay hinukay upang maging proteksyon mula sa pag-atake ng mga sundalong Hapon. Ang Command communications at medical units ng mga Filipino at Amerikanong sundalo noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay matatagpuan din dito.

Pero ang orihinal na disenyo nito ay ginawa upang maging tahanan ng malaking bilang ng ammunition, pagkain at iba pang supplies. Nagsilbing ospital din ito na may 1,000 bed capacity.

Sa unang larawan, pansinin ang mga tila puting bilog sa may kisame ng tunnel. Orbs daw ang tawag sa mga ito na pinaniniwalaang kaluluwa ng mga tao na namayapa na at patuloy na naglalakbay.

Ang ikalawang larawan naman ay ang diorama ng mga pigura na singlaki ng tao. Binilugan ito ni Stargazer, isang psychic medium, nang isangguni ko sa kanya ang mga larawan.

Mga pigura daw ito ng dalawang lalaki. Ang isa ay parang sundalo na naka uniporme at naka-luhod patalikod sa camera. Ang isang pigura naman daw ay mukhang pasyente na nakaupo sa ibabang bahagi ng doubledeck. Natakot ba kayo?

Alam mo ba na maraming lahok ngayon sa Litratong Pinoy?

Mommy Moments: Bonding with Lola

My mother with her three grandchildren. Naomi, Mariel (my niece) and Khalil

This was taken during Naomi’s Recognition Day. My mother took care of my kids along with their yaya when I was still working. My eldest (Naomi) is my mom’s first grandchild, so she was kind of being pampered more by my mother. Then came along two more grandchildren, Mariel and Khalil, who were born eight days apart.
My mother lives with my sister, who now have four kids.
I can’t just leave my kids’ welfare to a Nanny, I’m just so grateful my Nanay was there to look after my children when I was away.